Garancija

Popravka računara u PC servisu računara daje garanciju na sve vrste usluga u trajanju od 6 meseci. To znači da se garancija PC servisa odnosi samo na tačno određeni deo koji je zamenjen i koji stoji u opisu posla. Bilo kakve reklamacije na neispravnost druge komponente se ne prihvata. To znači da ako smo uradili čišćenje laptopa od prašine, garancija se odnosi samo na kuler (ako se menja ili popravlja) i pastu koja se menja a nipošto neće biti moguće reklamirati tastaturu ili zvučnike, spor rad laptopa ili bilo šta drugo.

NAPOMENA:

Garancija ne pokriva kvar operativnog sistema. Operativni sitem korisnik može pokvariti instalacijama raznih programa i igrica, te nepažljivim uklanjanjem istih gde može doći do poremećaja registarske baze.